New Bomet Z656 przenośnikowa (1-rzędowa) Upus potato digger

PDF
new Bomet Z656 przenośnikowa (1-rzędowa) Upus potato digger
new Bomet Z656 przenośnikowa (1-rzędowa) Upus potato digger
new Bomet Z656 przenośnikowa (1-rzędowa) Upus potato digger image 2
Interested in the ad?
1/2
PDF
€1,313
Net price
PLN 5,600
€1,614.99
Gross price
Contact the seller
Brand:  Bomet
Type:  potato digger
Net weight:  245 kg
Location:  Poland Nowa Dąbia
Placed on:  May 10, 2024
Agronetto ID:  ZX38897
Description
Number of rows:  1
Required tractor power:  25 HP
Condition
Condition:  new
More details
Colour:  green

More details — New Bomet Z656 przenośnikowa (1-rzędowa) Upus potato digger

English
Conveyor digger (1-row) Upus is a single-row machine suspended on a three-point linkage and driven by the tractor's PTO shaft. They are designed to be suspended on a tractor equipped with a Category II suspension system.
As a result of the movement and shaking of the belt, the ridge is crushed and the soil is poured through the conveyor rods, while at the same time the excavated plant tuber/root is transferred to the rear of the machine.

Specifications:
Machine Symbol: Z656
Number of dug rows: 1
Furrow width: 48cm
Number of sieving belts: 1
Machine weight: 245kg
Power requirement of the tractor: 18kW/25KM
Tape without rubber lagging

Additional equipment:
Tape with rubber lagging: 600PLN Machine weight: 245kg
Articulated-telescopic shaft: 600zł
Kopaczka przenośnikowa (1-rzędowa) Upus to maszyna jednorzędowa zawieszane na TUZ i napędzane od WOM ciągnika. Przystosowane są do zawieszenia na ciągniku wyposażonym w układ zawieszenia II kat.
Wskutek przemieszczania się i wstrząsania taśmy następuje kruszenie redliny i przesypywanie się gleby przez pręty przenośnika, z jednoczesnym przenoszeniem wykopanej bulwy / korzenia rośliny ku tyłowi maszyny.

Specyfikacje:
Model: Z656
Ilość kopanych rzędów: 1
Szerokość redliny: 48cm
Ilość taśm odsiewających: 1
Masa maszyny: 245kg
Zapotrzebowanie mocy: 18kW/25KM
Taśma bez otuliny gumowej

Wyposażenie dodatkowe:
Taśma z otuliną gumową: 600zł Masa maszyny: 245kg
Wał przegubowo-teleskopowy: 600zł
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads

New Bomet €1,383 Potato digger 2023 1 Poland, Jedwabne